Кар'єра

Глобальні перетворення у світі наприкінці ХХ – початку ХХІ століть поставили нові вимоги перед фахівцями, які працюють у галузях, пов’язаних із використанням природних ресурсів. Перехід до сталого розвитку як відповідь на виклики, що постали перед людством, потребує від таких фахівців розуміння, як їхні рішення впливають на навколишнє середовище і суспільство, усвідомлення, що завдяки ефективності й раціональності фахових рішень мають задовольнятися потреби нинішніх поколінь, не ставлячи під загрозу майбутнє нашої планети.

На етапі свого розвитку як сервісної компанії в Україні, а потім – міжнародної TUTKOVSKY було створено понад 1500 робочих місць для геологів, геофізиків, конструкторів геофізичних приладів, фахівців інших спеціальностей. В афілійованих підприємствах продовжили свою професійну діяльність і кар’єрне зростання відомі українські та зарубіжні фахівці. Були забезпечені першим робочим місцем і умовами для професійного розвитку сотні молодих спеціалістів.

З метою збереження кадрового та інтелектуального потенціалу української геології спільно з громадською організацією «Спілка геологів України» у 2009 році започатковано програму з підвищення кваліфікації фахівців нафтогазової галузі для міжнародного співробітництва та роботи у західних компаніях. За цією та іншими програмами підвищення кваліфікації на базі ПВНЗ «Інститут Тутковського», із залученням видатних вчених по лінії Американської асоціації нафтових геологів (AAPG), Європейської асоціації інженерів-геологів і геофізиків (EAGE), Товариства геофізиків-розвідників (SEG) пройшли навчання більше 1600 співробітників із понад 100 компаній країн Східної Європи та Азії.

Міжнародний хаб природних ресурсів TUTKOVSKY – це платформа, на якій реалізуються десятки різнобічних проектів з використання природних ресурсів.

Це відкриває нові можливості перед співробітниками підприємств партнерів. Однією з головних цілей хабу є взаємодія партнерів задля підтримки кадрового потенціалу та забезпечення можливостей для розвитку людського капіталу, створення нових і збереження існуючих робочих місць. Налагоджена система наукових комунікацій у хабі сприяє збагаченню професійними знаннями шляхом обміну інформацією між фахівцями, доступу до інновацій, а участь у семінарах і тренінгах надає нових практичних навичок.

Злагоджена робота в проектних командах і Ваш особистий внесок в успішну реалізацію проектів з використання природних ресурсів стануть гарантами Вашого cтрімкого кар’єрного зростання.

Працівники підприємств-партерів об’єднуються в хабі на основі корпоративного громадянства для сприяння досягненню всебічно збалансованого розвитку. Ваша праця стає по-новому гідною, а життя набуває нового змісту, оскільки Ви не лише отримуєте прибутки і заробітну плату, але й долучаєтесь до досягнення вищої мети.

У Міжнародному хабі природних ресурсів TUTKOVSKY працює сильна й амбітна команда професіоналів, яка постійно проводить активну діяльність із формування портфелю проектів щодо використання природних ресурсів. Відповідно, щодня зростає потреба в спеціалістах різного профілю, які, власне, і можуть забезпечити реалізацію цих проектів.

Крім того, пошук нових проектів здійснюється через мережу регіональних представників хабу.

Якщо Ви володієте знаннями і вміннями, необхідними для участі у проектах хабу – приєднуйтесь до нашої команди.

Ми чекаємо на ваше СV.

Операційна компанія хабу TUTKOVSKY несе відповідальність за конфіденційність отриманої від Вас інформації та вимагає дотримання конфіденційності від партнерів, яким може бути запропонована Ваша кандидатура.

Заповніть СV і напишіть Лист, які послуги, види робіт Ви можете зробити, беручи участь у проектах хабу.